Astrologická praxe

Můj astrologický životopis:

     Astrologii se zabývám 25  let, z toho 18 let provozuji Astrologickou praxi jako astroložka. Abych co nejlépe porozuměla astrologii a výkladu horoskopu, tak jsem si nechala udělat svůj Osobní horoskop od několika renomovaných astrologů, abych poznala styl jejich práce.

     Stále se vzdělávám dále, Studovala jsem na 3  astrologických  školách.  /1. škola Škola klasické astrologie Stříbný-Bohuslav - 2 ročníky, pak další škola 3. a 4. ročník u astroložky Ing. Prokešové - 3. ročník Prognózy a 4. ročník Partnerské horoskopy, pak 1. rok - /5 rok celkem/ škola Turnovský-Lukášková Astrologická škola pro statečné.

Současně jsem  studovala Partnerskou astrologii Kurz Partnerské astrologie na všech 3 školách. Partnerská astrologie mé klientky a ženy obecně velmi zajímá. Také jsem absolvovala Kurz Prognostické astrologie u Antonína Baudyše a u JUDr. Kubíka. 

     Astrologii a prohloubení znalostí se věnuji několik hodin denně. Dokonalý astrolog a moudrá astroložka se vzdělává celý život a já toužím po dokonalosti. Současně provádím statistický výzkum a odbornou práci studia nejvhodnějších a opakujících se konstelací planet pro úspěšné početí a porod. Jako astroložka bych ráda přinesla ženám splnění nadějí mít miminko, a ušetřila jim mnoho let trápení . . .

    Horoskop realizuji i každé klientce která přijde na Proměnu, abych ji lépe poznala a aby její proměna šla do hloubky. Horoskopy provádím téměř na každém rodinném sedění či oslavě  svým blízkým, každý den zpracovávám horoskop lidem se kterýmu se setkám, všem zajímavým osobnostem v médiích, sportovcům, hercům nebo kamarádkám apod. abych co nejvíce pronikla do hloubky astrologie a mohla pak co nejlépe prakticky poradit svým klientům. Jako astroložka se astrologii věnuji několik hodin denně.

      Astrologie je o zkušenostech, a já čerpám zkušenosti jako astroložka u několika astrologů, kteří zase čerpali vědomosti staré tisíce let svých předchůdců, a přidávám i své nové poznatky, a výsledek je pak fascinující !

     Astrologie je velmi hodnotná věda, kterou využívala vždy nejmoudřejší elita národa, Kareĺ IV., Tomáš Baťa, Karel Gustav Jung psycholog se věnoval a využíval také astrologii a další. Nyní je astrologie přístupná všem. 

Mé astrologické vzdělání a zkušenosti - studovala jsem u 8 astrologů:

 • 1990 – 2002 samostudium a budování astrologické knihovny , nyní přes 120 knih
 • 2000 -  2001 osobní konzultace Petr Messany
 • 2003 – 2004 ŠKOLA KLASICKÉ ASTROLOGIE u Ing. Stříbného a Ing. Bohuslava Csc.
 • 2004 – 2013 ASTROLOGICKÁ PRAXE pro mé klienty
 • 2011 Kurz PREVENCE NEMOCÍ A VÝPOČET VHODNÉHO TERMÍNU OPERACE u Ing. Stříbného
 • 2011 Kurz OSOBNÍ HOROSKOP - co vše najdeme v horoskopu u Ing. Evy Prokešové
 • 2011 Kurz PARTNERSKÝ HOROSKOP - výklad partnerského horoskopu u Ing. Evy Prokešové
 • 2011 – 2012  3. ROČNÍK - PROGNOSTICKÉ METODY - KURZ TRANZITŮ u Ing. Evy Prokešové
 • 2012  Semináře KURZ SOLÁRNÍ REVOLUCE V PRAXI /metoda ročních prognostických horoskopů/ u Pavla Turnovského - dokončeno
 • 2012 - 4. ročník PARTNERSKÁ ASTROLOGIE u Ing. Evy Prokešové 
 • 2012 - Kurz PARTNERSKÉ ASTROLOGIE - SYNASTRIE  u p. Turnovského a p. Lukáškové 
 • 2012 - Astrologická škola pro statečné u astrologa Turnovského a astroložky Lukáškové 
 • 2013 Kurz PROGNOSTICKÉ ASTROLOGIE u Antonína Baudyše 
 • 2013 Kurz LUNÁRNÍ UZLY  - Naše životní poslání v horoskopu 
 • 2014 Kurz PROGNOSTICKÉ ASTROLOGIE JUDr. Jiří Kubík 
 • 2016 Škola LÉKAŘSKÉ ASTROLOGIE - RNDr. Bratková - probíhá
 • 1999 - 2016 Praxe + různé akce pro ženy: Svatební veletrhy, víkendy pro ženy, Astrovíkendy, dovolené s astrologií . 

V astrologii se specializuji na 4 oblasti:

 1. Osobní horoskopy
 2. Partnerské horoskopy
 3. Prognostické horoskopy, roční, narozeninové - na rok od narozenin do narozenin
 4. Výběr školy či povolání pro děti i dospělé, na tuto konzultaci chodí i hodně dospělých

Získáte informace, které Vám pomohou zmírnit Vaše problémy, vyvarovat se dalších chyb a nasměrovat se správným směrem k úspěšnějšímu a šťastnějšímu životu.

A především: být dobře informován, znamená být dobře připraven!!!

Připravujeme se na jednání, na schůzku s partnerem, proč se tedy nepřipravit na život?

"Člověk by měl postupovat systematicky a moudře, aby se vyhnul co nejvíce chybám." K. Schlosserová.

Mám tvar horoskopu Hexagram.

Hexagram neboli Davidova hvězda je útvar, který je tvořen celkově šesti planetami, jež jsou vzájemně spojeny sextily, navíc spojeny třemi opozicemi a šesti trigony. V obrazci se tak zároveň vyskytuje obdelník a dva velké trigony. Tento útvar je mimořádně vzácný a neobvyklý. Jeho účinek je vysoce mystický. Nositelé horoskopu s touto konfigurací mají mimořádný vztah k esoterice, ke všemu tajnému a skrytému. Na rozdíl od mnoha jiných lidí, kteří mají podobné zájmy, si však dokáží tyto vědy osvojit, podmanit a čerpat z nich. Jeden příklad za všechny je David Coperfield, v jehož horoskopu se hexagram vyskytuje.

Jednou bych chtěla nejen v astrologii něco objevit, "vynalézt", najít skryté souvislosti.... Už jsem i něco nového objevila, ale intenzivně pracuji na hlubším výzkumu těchto souvislostí, aby mé výsledky byly velmi precizní a věrohodné. Astrologie je opravdu věda, která využívá matematiky, logiky a symbolismu.... Ten symbolismus je vlastně umění výkladu, což techničtí a analytičtí vědci nechápou. Nejgeniálnější věci jsou totiž velmi jednoduché ale na jejich objevení je potřeba velká fantazie . . . 

Těším se na Vás a doufám, že Vám pomohu najít skryté souvislosti Vašeho života, Vašich neúspěchů a pomohu Vám přetvořit Vaše slabší místa a neúspěchy  ve Vaše přednosti, a pomohu Vám stát se vyrovnanějšími, šťastnějšími a úspěšnějšími  s porozuměním pro druhé a harmonickými vztahy.

Kdysi o mém horoskopu řekl náš přední astrolog Petr Messany: "Kateřino, Vy dokážete vytáhnout přednosti lidí z hloubky jejich duše..." a o to se snažím jak v proměnách ve vizážistice, kde jdu při proměně skutečně do hloubky představ klientky,  tak při astrologickém rozhovoru se svým klientem či klientkou.

Svým klientům zvedám sebevědomí, současně je velmi decentně upozorním na jejich slabší místa, a dělám to tak diplomaticky, že 99,9% klientů se k těmto slabinám bez mrknutí oka přizná, což mě velmi těší. Nejtěžší je totiž přiznat si svoje nedostatky a poučit se ze svých chyb. Vždyť chybovati je lidské, a chyby jsou vlastně "stupínky" našeho vývoje.... Chce to trpělivost... I Edison udělal cca 8 000 pokusů na objevení žárovky, osm tisíc a všechny byly neúspěšné až 8 001 pokus se podařil... 

Doufám, že má konzultace Vás "osvítí" na první "pokus" silným světlem poznání.... Těším se na Vás. 

Vaše Astroložka Kateřina Schlosserová.

HLAVNÍ ASTROLOGICKÉ STRÁNKY  www.astrolozka.eu